NADZORVršimo usluge stručnog nadzora nad izvedbom strojarskih instalacija, vodovoda i kanalizacije, strojarsko- tehnoloških instalacija na benzinskim pumpama i izgradnjom plinovoda.


Kontinuirano pratimo dinamiku gradnje, kvalitetu ugrađenog materijala, kvalitetu gradnje i kontrolna ispitivanja sve do stavljanja građevine u potpunu funkciju te predaje korisniku ili investitoru na korištenje.