SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

TD 03/12- PROJEKTIRANJE, Siječanj 2013-.

Izrađen je idejni projekt za niskoenergetsku građevinu – Sveučilišnu knjižnicu u Osijeku površine 14.000,00 m2.  Izrada glavnog i izvedbenog projekta predviđa se u slijedeća tri mjeseca.

Za nisko energetsku predmetnu građevinu predviđa se grijanje i hlađenje primarno preko dizalice topline voda- voda, uz rezervnu plinsku krovnu kotlovnicu.  

Grijanje će se projektirati kao nisko temperaturno sa temperaturom polaza od 35-40oC,a  hlađenje  kao visoko temperaturno (temperatura polaza 16-18oC) u većem dijelu ( za sve prostore specifičnog toplinskog opterećenja manjeg od 75 W/m2) osim u dijelu gdje postoje veća  toplinska opterećenja (server soba, računalne učionice, kongresna dvorana i sl.). 

 

© TT inženjering, 2013