Vizija

Povećanje kvalitete usluga projektiranja, nadzora i savjetovanja sa ciljem smanjenja negativnih utjecaja na okoliš, povećanja energetske učinkovitosti i zadovoljstva naručitelja, investitora i krajnjih korisnika

 

 

© TT inženjering, 2013